De Ziektekostenverzekering is voor militairen in werkelijke dienst.

 

Wij willen u er op attent maken dat, om vertraging in de postverwerking te voorkomen, u slechts in uitzonderlijke gevallen de post naar de Stichting SZVK te Den Haag dient te sturen. In alle overige gevallen dient u de post te verzenden zoals aangegeven in de navolgende link.

De Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) is door het ministerie van Defensie belast met de uitvoering van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.

Meer over SZVK