Aankondigingen

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

Aanpassing artikel 4.8.5 van de verzekeringsvoorwaarden.

01.06.12 |

Aanpassing artikel 4.8.5. verzekeringsvoorwaarden (optische hulpmiddelen)

Per 1 juni 2012 is artikel 4.8.5. van de verzekeringsvoorwaarden SZVK als volgt aangepast:

Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen nog een tegemoetkoming of vergoeding toegekend, indien er een verwijskaart is afgegeven door een militair huisarts of militair medisch-specialist.

Dit betekent, dat voor optische hulpmiddelen aangeschaft op basis van een oogmeting door de opticien of optometrist een tegemoetkoming of vergoeding vanaf genoemde datum niet meer mogelijk is.

Verzoeken om tegemoetkoming of vergoeding die worden ingediend na 1 juni 2012, maar waarbij de aankoop van de optische hulpmiddelen heeft plaats gevonden vóór 1 juni 2012 zullen conform het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.