Over SZVK

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

Wat is de SZVK?

De SZVK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat namens Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. De SZVK is opgericht per 1 januari 1995. De Stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is paritair samengesteld, dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de werkgever (benoemd door het ministerie van Defensie) en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel) zitting hebben. Dit waarborgt een evenwichtige belangenbehartiging. Het bestuur wijst jaarlijks uit zijn midden een voorzitter aan.

De SZVK heeft de regie van de ziektekostenverzekering in handen. De SZVK doet voorstellen voor het vaststellen van de inhoud van het pakket en de hoogte van de premie. Deze verzekering wordt uitgevoerd door het bureau van de SZVK. Het bureau telt op dit moment 5 medewerkers. Het bureau van de SZVK is gevestigd in Den Haag.

Samenstelling Bureau SZVK

De medewerkers van het bureau zijn door het ministerie van Defensie gedetacheerd bij de SZVK. De dagelijkse leiding is opgedragen aan een directeur. Het bureau bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw drs. C.J. Gerbranda, directeur
  • mevrouw J.W. Kok - Bakhuis, senior beleidsmedewerker
  • de heer J.B. van Os, financieel beleidsmedewerker
  • vacature, stafmedewerker / voorlichting
  • mevrouw J.B. Ros, secretaresse.