Verzekering

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

De Ziektekostenverzekering is voor militairen in werkelijke dienst en maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Verzekeringsvoorwaarden

Hier kunt u alle verzekeringsvoorwaarden vinden van alle aangeboden pakketten. Lees meer ›

 

Premie

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. De Defensie zorgverleners hebben in de afgelopen periode het declaratiegedrag verbeterd. Lees meer ›

 

Vergoedingen

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de vergoedingen van het SZVK Lees meer ›

 

Zorgverleners

De militair moet zich voor geneeskundige hulp wenden tot de MGD. Als een militair - zonder dat daartoe aanleiding is - gebruik maakt van burgerfaciliteiten wordt dit door Univé/SZVK gemeld aan het defensie-onderdeel van die militair. Lees meer ›

 

Zorg in het buitenland

Bij de helpdesk SZVK komen regelmatig vragen binnen over het inroepen van zorg buiten Nederland of het land van plaatsing/vestiging. In de rubriek “buitenland” besteden wij aandacht aan verschillende vormen van het inroepen van zorg in het buitenland. Lees meer ›

 

Declareren

De SZVK maakt gebruik van declaratieformulieren. Op het moment dat u een nota indient, krijgt u gelijktijdig met de afrekeningspecificatie ook een declaratieformulier opgestuurd. Lees meer ›