In het buitenland

Als u bent gevestigd of geplaatst buiten Nederland en u geeft de voorkeur aan een behandeling in Nederland, dan levert dit geen problemen op ten aanzien van de vergoeding. De reiskosten blijven echter voor uw eigen rekening.

Bij plaatsing buiten Nederland moet u een verhuisbericht sturen naar Univé. Daarbij dient u voor uw gezinsleden verzekerd bij Zorgzaam aan te geven welke huisarts, tandarts en apotheek zij ter plaatse willen hebben. Dit mag de Militair Geneeskundige Dienst zijn. Als militair blijft u verplicht u voor medische zorg eerst tot de MGD te wenden. U dient uw bank- of girorekening in Nederland te handhaven, zodat Univé namens de SZVK eventuele eigen bijdragen kan incasseren van die rekening.

Vestiging buiten Nederland

Voor militairen blijft bij vestiging buiten Nederland de SZVK-verzekering van kracht.

De militair in werkelijke dienst die buiten Nederland is geplaatst, is AWBZ-verzekerd. Dit geldt ook voor zijn/haar gezinsleden als die daar met toestemming van de Minister van defensie verblijven.

Indien de militair in werkelijke dienst zich met het gezin buiten Nederland vestigt zonder toestemming van de Minister, zijn de gezinsleden niet AWBZ-verzekerd. Bij tijdelijk verblijf van korte duur buiten Nederland (vakantie) blijft de verzekering onverkort van toepassing.

Uitzonderingen

Het kan voorkomen dat een behandeling niet of niet tijdig in Nederland, het land van vestiging of plaatsing kan worden gegeven. De medisch adviseur kan dan besluiten om een vergoeding toe te kennen voor behandeling in een ander land (dit zou ook buiten de EU kunnen zijn). Er moet dan wel sprake zijn van een algemeen aanvaarde behandeling. Uiteraard moet een dergelijke behandeling vooraf schriftelijk bij de maatschappij worden aangevraagd.