Voor wie?

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

Voor wie is de verzekering?

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket.

Militairen in werkelijke dienst

Militairen in werkelijk dienst zijn verplicht verzekerd via de SZVK. Bij indiensttreding wordt de militair door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij de feitelijk uitvoerend verzekeraar (Univé). Als verzekerd militair hebt u recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket. U ontvangt daarvoor een Bewijs van Inschrijving. De verschuldigde premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw bezoldiging.

LET OP!

U dient zelf uw huidige verzekering per datum in dienst treden te beëindigen. Ontvangt u zorgtoeslag vergeet dan niet deze wijziging door te geven aan de Belastingdienst. 

Bij de aanmelding door Defensie ontvangen wij niet uw rekeningnummer. Dient u zelf een declaratie in bij Univé dan hebben wij uw rekeningnummer nodig om de uit te betalen vergoeding naar over te maken. Wilt u deze gegevens via het contactformulier aan ons doorgeven.

Hoe zit het met uw (eventuele) partner en gezinsleden?

 

Reservisten

U bent niet SZVK verzekerd en betaalt geen SZVK-premie. De reservist zijn civiele zorgverzekering aan houdt (ook als hij in werkelijke dienst is)
Lees verder

De keuze van zorgverlener

De militair in werkelijke dienst is verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’n).

Informatielijn voor militairen

De administratieve afhandeling van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht wordt verzorgd door Univé Verzekeringen. Voor vragen over de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht: bel de Helpdesk SZVK: (072) 527 76 77. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Nevenwerkzaamheden

De militair in werkelijke dienst is vrijgesteld voor de ZVW. Ook tijdens nevenwerkzaamheden in de vrije tijd. Dit betekent dat de militair over uitbetaalde nevenwerkzaamheden geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is verschuldigd.

Wel moet de militair bij indiensttreding bij die werkgever bekendmaken dat hij/zij militair is en om die reden geen inkomensafhankelijke bijdrage behoeft te betalen. Mocht de werkgever aangeven daarvan niets te weten, dan kan hij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst voor werkgevers. Wanneer door de werkgever abusievelijk toch de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is ingehouden, dient daarover contact te worden opgenomen met de Belastingdienst.

Einde van de verzekering

Militairen, die de actieve dienst verlaten voor het bereiken van hun leeftijdsontslag en militairen, die de militaire dienst met LOM verlaten, worden zonder medische selectie overgezet naar Zorgzaam. Zij krijgen de basisverzekering Zorgzaam en de aanvullende verzekering Zorgzaam aangeboden (zie www.zorgzaamverzekerd.nl ).