SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Acne


Als u last heeft van acne in de hals en/of het gezicht, dan kunt u hiervoor een acnebehandeling ondergaan.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor acne geldt de volgende vergoeding: 90% van de kosten van een acnebehandeling bij ernstige vormen van acne tot een maximum van € 20 per behandeling. Per kalenderjaar wordt in maximaal 15 behandelingen tegemoetgekomen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:
De behandeling dient te worden verricht door een door de SZVK voor deze zorg aangewezen zorgaanbieder.

Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen:
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing door de MGD vereist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven