SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Geestelijke gezondheidszorg


De gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) en Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) zijn per 1 januari 2022 vervangen door de overkoepelende term: Curatieve geestelijke gezondheidszorg (Curatieve GGZ). Curatieve GGZ wordt in verschillende vormen geleverd. Dit worden ‘settingen’ genoemd.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor iedere setting geldt dat er alleen aanspraak op vergoeding bestaat als er een medische noodzaak is voor behandeling in de desbetreffende setting. Op basis van de zorgvraag wordt de setting bepaald.

De noodzaak voor een bepaalde setting kan gedurende de behandeling wijzigen. Het is derhalve mogelijk dat gedurende de gehele behandeling de behandeling in opvolgend meerdere settingen plaatsvindt.

Geen vergoeding

Het volgende komt in geen van de settingen voor vergoeding in aanmerking:

  1. zorg bij leerstoornissen
  2. zelfhulp
  3. preventie en dienstverlening
  4. intelligentieonderzoek
  5. enkele situaties waarbij curatieve GGZ wordt gecombineerd met Wlz-zorg. Zie voor meer informatie de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden

U moet zich in eerste instantie wenden tot de MGD/MGGZ.

Curatieve GGZ moet binnen één van de 8 settingen, zoals beschreven in de voorwaarden, worden geleverd.

Behandelaar

De zorg dient geleverd te worden of onder de verantwoordelijkheid vallen van een erkende regiebehandelaar. Regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Afhankelijk van waar de behandeling plaatsvindt, een vrijgevestigde praktijk of een instelling, en afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag, zijn verschillende zorgaanbieders erkend als regiebehandelaar. In de verzekeringsvoorwaarden kunt u nagaan welke beroepen als regiebehandelaren mogen optreden.

GGZ-instelling

Als u behandeld zult worden in een GGZ-instelling, let er dan op dat het een instelling is die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in verband met een psychiatrische aandoening mag leveren, met of zonder verblijf. Deze zorginstelling moet zijn toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Verwijzing

U moet een geldige verwijskaart hebben van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of regiebehandelaar in de Curatieve GGZ indien u doorverwezen bent naar civiele zorg. Dit geldt niet voor crisiszorg. Wel is per direct een verwijskaart nodig voor de eventuele behandeling die plaatsvindt nadat de acute situatie voorbij is.

Indien u GGZ ontving op basis van de Jeugdwet en geen verwijsbrief heeft van een van hierboven genoemde verwijzers, dan heeft u een nieuwe verwijskaart nodig.

Toestemming

Voor vergoeding van de kosten van Curatieve GGZ met verblijf bij een niet gecontracteerde aanbieder, is vooraf toestemming van de SZVK nodig. Voor zorg te leveren door gecontracteerde zorgaanbieders geldt geen machtigingsvereiste.

Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat voor een behandeling met rTMS, ECT of Spravato, moet u daar vooraf van de SZVK een machtiging voor hebben ontvangen. Voor zorg te leveren door gecontracteerde zorgaanbieders geldt geen machtigingsvereiste.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven