SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Oedeemtherapie


Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, die gericht is op het afvoeren van vocht. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Huidtherapeut

Voor oedeemtherapie bij een huidtherapeut bedraagt de vergoeding € 40,- per behandeling, waarbij maximaal 10 behandelingen in een kalenderjaar worden vergoed.

Oedeem(fysio)therapeut

Vergoed wordt het door de SZVK met de zorgaanbieder overeengekomen tarief.

Indien de SZVK geen tarief met de zorgaanbieder is overeengekomen, wordt een vergoeding verleend conform de Lijst maximale vergoeding fysiotherapie. Zie voor meer informatie over de oedeem(fysio)therapeut Fysiotherapie en oefentherapie.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Oedeemtherapie mag alleen worden verleend door een oedeem(fysio) therapeut of een huidtherapeut.

Oedeemtherapie verleend door een oedeem(fysio)therapeut wordt vergoed na het overleggen van een verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven