Bevalling thuis of in een ziekenhuis of een geboortecentrum


Een bevalling kan thuis, in een geboortecentrum, geboortehotel of ziekenhuis plaatsvinden. We raden u aan dit te overleggen met uw verloskundige.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Preconceptiezorg

Onder preconceptiezorg wordt verstaan:

  • Adviezen over gezonde voeding;
  • Advies over foliumzuur suppletie;
  • Advies over de inname van vitamine D;
  • Adviezen over het stoppen met roken, het alcohol- en druggebruik, eventueel met actieve begeleiding om dit te kunnen realiseren;
  • Adviezen over het geneesmiddelengebruik;
  • Adviezen over de behandeling van bestaande ziekten en voorgaande zwangerschapscomplicaties;
  • Adviezen over infectieziekten en vaccinaties;
  • Het opsporen van risico’s aan de hand van de ziektegeschiedenis en het aanbieden van genetische counseling, voor zover geen onderdeel van prenatale screening.

Prenatale zorg

Verloskundige zorg omvat tevens:
a. Counseling;
b. Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel tweede trimester echo;
c. de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor zwangeren met een medische indicatie met dien verstande dat:

  • Ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking;
  • Ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking.

 

Kraampakket

Aanstaande moeders kunnen aanspraak maken op een verzorgd kraampakket. Meer informatie over het aanvragen van het kraampakket vindt u op www.szvk.nl. Aanspraak bestaat vanaf de vierde maand van de zwangerschap.

Het pakket wordt afgeleverd op een door u gekozen adres in Nederland. Verzending van een kraampakket naar het buitenland is niet mogelijk. Verblijft u op Aruba, Curaçao, St. Maarten en het niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-eilanden)? Dan kunt u een kraampakket verkrijgen bij de MGD aldaar. Kraampakketten aangeschaft via andere instanties of via de detailhandel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Kraamzorg

Vergoeding van kraamzorg thuis, van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur binnen een periode van tien dagen direct aansluitend op de bevalling. Het daadwerkelijke aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door het kraamcentrum. Het kraamcentrum bepaalt het recht op het aantal uren kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg staat op de website van de SZVK. Deze kraamzorg moet ten minste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum worden aangevraagd.

In plaats van kraamzorg thuis, via een gecontracteerde aanbieder, kan worden gekozen voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling. Voorwaarde hierbij is dat u zelf heeft voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Voor elke wegens opname in het ziekenhuis verbleven dag (met uitzondering van de dag van ontslag uit het ziekenhuis) wordt op de vergoeding € 147,50 in mindering gebracht.

Uitgestelde kraamzorg

Vergoeding van maximaal 12 uur kraamzorg thuis door een gecontracteerde kraamzorginstelling, direct aansluitend op een bevalling en verblijf op medische indicatie in het ziekenhuis van minimaal acht dagen. Vergoeding is alleen mogelijk met een verwijsbrief van de behandelend arts. Adopteert u een kind jonger dan één jaar, dan kunt u eveneens aanspraak maken op maximaal 12 uur uitgestelde kraamzorg. Voor uitgestelde kraamzorg dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de SZVK.

Lactatiekundig consult

Lactatiekundig consult door een lactatiekundige voor de moeder bij problemen met borstvoeding. U heeft een verwijsbrief nodig van een verloskundige, kraamcentrum, jeugdarts of jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige. De verwijsbrief wordt afgegeven volgens de richtlijnen van het Verwijzingsprotocol naar de Lactatiekundige. Dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar. De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per bevalling.

Meer informatie vindt u op de pagina lactatiekundig consult.

Elektrische borstkolf

Een tegemoetkoming in de kosten van de huur of aanschaf van een elektrische borstkolf. De vergoeding bedraagt eenmalig maximaal € 80 voor de gehele duur van de verzekering.

Cursussen

Meer informatie vindt u op de pagina zwangerschapscurssen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

U bent verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de MGD. Alleen als de MGD deze zorg niet kan leveren en/of u doorverwijst, kunt u zich met een verwijskaart vervoegen bij een civiele zorgaanbieder.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.