Huishoudelijke hulp


Huishoudelijke hulp is hulp in het huishouden na opnamen in het ziekenhuis.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U heeft recht op 12 uur hulp bij het huishouden per kalenderjaar aansluitend op een ziekenhuisopname van minimaal één overnachting. De vergoeding bedraagt maximaal € 16 per uur.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

  • De deelnemer heeft recht op deze kosten tot maximaal 2 maanden na ziekenhuisopname;
  • De hulp wordt geleverd op het woonadres van de deelnemer, zoals dat bij de SZVK bekend is
  • Onder huishoudelijke hulp wordt niet verstaan verpleegkundig of medisch handelen of lichamelijke verzorging.

De huishoudelijke hulp wordt verzorgd door een erkende thuiszorgorganisatie (Hulpstudent en Hulp-huishouding) of een door de SZVK aangewezen organisatie. 

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.