Home

Declareren

U declareert uw ziektekosten door het declaratieformulier in te vullen. Deze formulieren vindt u hier

U treft op het vergoedingenoverzicht alleen algemene beschrijvingen van de gedeclareerde/verwerkte kosten aan. Het geven van meer gedetailleerde informatie betreffende de gezondheid van een verzekerde (medische informatie) is op grond van de bestaande privacywetgeving niet toegestaan. Klik hier voor het voorbeeld en bekijk de toelichting.

U bent bij ons goed verzekerd voor medische kosten. Toch komt het voor dat u bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf draagt. Dit zijn dan kosten met betrekking tot een eigen bijdrage. Om deze bijdragen voor u helder en inzichtelijk te maken, ontvangt u van ons een vergoedingenoverzicht dat in één oogopslag weergeeft welke kosten er gemaakt zijn en of deze kosten voor uw eigen rekening komen. Van een eigen bijdrage kan sprake zijn bijvoorbeeld bij tandheelkundige zorg. Met dit vergoedingenoverzicht beschikt u over een duidelijk overzicht van uw declaraties.

De declaraties worden doorgaans binnen drie weken verwerkt. Stuur daarom de nota’s die wij voor u aan de zorgaanbieder moeten betalen direct naar ons toe. Dit ter voorkoming van herinneringsnota’s en eventuele incassokosten. Het kan zijn dat niet alle nota’s die gelijk zijn ingediend ook gelijktijdig worden uitbetaald. Soms duurt de verwerking van bepaalde nota’s langer.

Abonneren op RSS - Declareren
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy