Home

Verzekering

De klasse geeft aan op welke verplegingsklasse u recht hebt. In Nederland is de klassenverpleging in 2008 afgeschaft. Hiervoor is een comfortproduct in de plaats gekomen. Echter, op grond van uw militaire rang kunt u recht hebben op klassenverpleging. Zeker in bepaalde buitenlanden is dit nog van toepassing.

In de voorwaarden SZVK is dit als volgt geregeld:

2.2. Indeling in verpleegklassen

Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer recht op verpleging in de:

Wij zijn wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer van iedere verzekerde in onze administratie op te nemen. Indien wij u verzoeken dit nummer te verstrekken, dan bent u verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Uiteraard wordt dit gegeven door ons vertrouwelijk behandeld.

Nee, u hebt niets te maken met de Zorgverzekeringswet. U krijgt uiteraard wel te maken met deze wet zodra u niet langer een actief dienende militair bent. Als u de dienst verlaat, zetten we u automatisch over naar Zorgzaam. Dit is een collectief welke is opgericht door onze vakbonden. U bent dit uiteraard niet verplicht.

Als SZVK-verzekerde hebt u de mogelijkheid om in aanvulling op uw SZVK ziektekostenverzekering de Zorgzaam Comfortverzekering af te sluiten.

Omdat u niet bent verzekerd conform de Zorgverzekeringswet. U bent verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK-pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland.

Abonneren op RSS - Verzekering