Home

wijzigingsoverzicht 2016

In de nieuwsbrief wijziging verzekeringsvoorwaarden 2016 staan de wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden Basispakket en Uitbreiding Basispakket SZVK voor 2016.
Hier staat onder in andere dat de procentuele premie voor 2016 gelijk is gebleven aan 2015, ofwel 7,2%. Wel is het maximale salaris waar de premie over berekend wordt verhoogd. Voor 2016 wordt deze €2.916,-.
Dit is nog onder voorbehoud, omdat de minister van defensie nog een formeel besluit moet nemen.