Home

Ziektekosten SZVK na einde actieve dienst

Wij ontvangen de veel vragen over het recht op (na)zorg die nog voor rekening komt van de SZVK, nadat de militair de actieve dienst heeft verlaten (LOM, FLO, etc.).

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de Verzekeringsvoorwaarden SZVK basispakket en uitbreiding basispakket (artikel 7.5 en artikel 9.3).

Artikel 7.5: Voltooiing behandeling na beëindiging actieve dienst

De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medisch-specialistische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket.
 

Artikel 9.3: Begin en einde van de dekking

De deelnemer heeft recht op vergoeding van de kosten, zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de leverantie, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de verzekering, geldt een maximale periode van 365 dagen na opening van de DBC voor gespecialiseerde GGZ of na 120 dagen voor medisch-specialistische zorg.

Hieronder enkele voorbeelden waarin uitgelegd wat er de artikelen 7.5 en 9.3 wordt bedoeld.

□ Als er nog behandelingen fysiotherapie noodzakelijk zijn en deze worden door de MGD arts gegeven, dan vallen deze tot maximaal 3 maanden na het verlaten van de actieve dienst onder de voorwaarden van de SZVK. 
□ Is er bij het CMH, voorafgaand aan het verlaten van Defensie, een DBC geopend dan mag de behandeling, die onder de geopende DBC valt, afgemaakt worden. Wel is het raadzaam dit te bespreken met de behandelend arts van het CMH. Want betreft het een chronische aandoening dan is een snelle verwijzing naar een civiele arts in de regel raadzaam.
□ Ook komt het regelmatig voor dat er vragen komen over de aanschaf van een hoortoestel. Is er tijdens de uitkeuring gebleken dat er gehoorschade is, dan is het belangrijk dat het vervolg traject direct wordt opgestart. Het hoortoestel moet, om voor vergoeding van de SZVK in aanmerking te komen, geleverd zijn vóór het verlaten van de actieve dienst.

Ons advies is om in voorkomende gevallen contact met onze Helpdesk op te nemen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is: 072 527 76 77 en is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy