Home

De medewerkers van het bureau zijn door het ministerie van Defensie gedetacheerd bij de SZVK in Den Haag. De dagelijkse leiding is opgedragen aan een directeur. Het bureau bestaat uit de volgende zes medewerkers:

  • mevrouw drs. C.J. Gerbranda, directeur
  • mevrouw M.T.A. Vollebregt, senior beleidsmedewerker
  • kapitein V. Geerling, stafmedewerker / voorlichting
  • de heer J.B. van Os, financieel beleidsmedewerker
  • mevrouw M. Pronk, beleidsmedewerker
  • mevrouw Y.E. Dekker, secretaresse