Home

Premie

Premie SZVK

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2016 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2016.

De SZVK-premie blijft in 2016 7,20% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarvan komt 4,60% voor rekening van de werkgever en 2,60% voor rekening van de militair. De maximum heffingsgrondslag voor 2016 bedraagt € 2.916,00.