Home

Premie

Premie SZVK

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2018 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2018.

De SZVK-premie in 2018 is 6,95% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarvan komt 4,40% voor rekening van de werkgever en 2,55% voor rekening van de militair. De maximum heffingsgrondslag voor 2018 bedraagt € 3.039,00.