Home

Premie

Premie SZVK

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2017 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2017.

De SZVK-premie blijft in 2017 7,20% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarvan komt 4,55% voor rekening van de werkgever en 2,65% voor rekening van de militair. De maximum heffingsgrondslag voor 2017 bedraagt € 2.916,00.