Home

Heb ik na het verlaten van de actieve dienst nog recht op zorg?

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 7.5 het volgende opgenomen: De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medisch specialistische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden SZVK. Het is hierbij bepalend of het eerste consult heeft plaatsgevonden of de behandeling is gestart tijdens uw actieve dienst.

Categorie: