Home

Ik heb civiele gezondheidszorg genoten maar krijg geen verwijskaart?

Indien uw militair arts van oordeel is dat u geen recht hebt kunt u in bezwaar gaan tegen het oordeel van de arts bij de centrale klachtencommissie militaire gezondheidszorg.