Home

Ik heb een brief ‘ontbreken verwijskaart’ ontvangen. Wat moet ik doen?

U dient alsnog binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam. De verwijskaart moet u op te (laten) sturen naar SZVK.