Home

Moet ik inzage geven in de zorg die ik van civiele zorgverleners verstrekt heb gekregen?

In principe moet u de militair (tand)arts daar over informeren. Dit is van belang voor de volledigheid van uw medisch dossier en het zicht op uw inzetbaarheid.