Home

Soms krijg ik van mijn zorgaanverlener nota’s en soms niet. Wat moet ik met de nota’s doen?

Zorgverleners kunnen hun nota’s rechtstreeks naar SZVK sturen. Ontvangt u toch een nota van een zorgverlener, dan kunt u deze onbetaald naar ons doorsturen. Vermeld s.v.p. op de nota “betalen aan zorgverlener”. Wij zorgen dan voor rechtstreekse betaling aan de zorgverlener. U hoeft dus geen notabedragen voor te schieten. Vermeld ook de geboortedatum van degene op wie de rekening betrekking heeft. Hou er rekening mee dat civiele zorg alleen voor vergoeding in aanmerking komt als er een verwijzing is van de militair arts.

Het adres voor indienen van nota’s is:

SZVK – Team MvD
Afdeling declaraties
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Categorie: