Home

- Kosten die niet zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden;
- Nota’s die te laat zijn ingezonden (nota’s moeten normaal gesproken binnen 3 jaar na de factuurdatum worden ingediend);
- Kosten waarbij niet is voldaan aan de voorschriften of bepalingen.

 

Categorie: