Home
Vergoeding anticonceptie ziektekostenverzekering SZVK

Voor anticonceptiemiddelen geldt een volledige vergoeding voor deelnemers van 21 jaar en ouder, die op grond van de Regeling zorgverzekering mogen worden verstrekt zoals de anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, een spiraaltje, een ring of een pessarium. De anticonceptiemiddelen worden geleverd door de apotheker of apotheekhoudend huisarts. De vergoeding is tot ten hoogste het bedrag zoals vastgelegd in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Het Reglement farmaceutische zorg SZVK is van toepassing op deze zorg. De kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals bijvoorbeeld een spiraaltje worden, ongeacht de leeftijd van de deelnemer, ook vergoed. Het eerste recept van een (nieuw) anticonceptiemiddel is op voorschrift van de arts of medisch-specialist.