Home
Vergoeding dieetpreparaten ziektekostenverzekering SZVK

De kosten van de polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten worden uitsluitend vergoed voor een deelnemer die niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en die:

a. Lijdt aan een stofwisselingsstoornis;
b. Lijdt aan een voedselallergie;
c. Lijdt aan een resorptiestoornis;
d. Lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziekte gerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of;
e. Daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

Dieetpreparaten dienen te worden verstrekt door de MGD, een apotheker of apotheekhoudend huisarts of een door de maatschappij aangewezen zorgaanbieder. De maatschappij kan voor enkele groepen drinkvoeding waarop de deelnemer recht heeft op basis van dit artikel, voorkeursproducten selecteren. Er is een voorkeur voor lager geprijsde drinkvoeding (van een bepaalde fabrikant en/of merk). De door de maatschappij geselecteerde drinkvoeding is terug te vinden in het Reglement farmaceutische zorg SZVK. De maatschappij kan de lijst met geselecteerde drinkvoedingen (voorkeursproducten) op ieder moment wijzigen. De deelnemer ontvangt hierover informatie.

Voorschrijfvereisten en toestemmingsvereisten

Voor dieetpreparaten is voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij vereist. Voor het aanvragen van toestemming, kan de behandelend arts of diëtist een Verklaring dieetpreparaten van de website downloaden en invullen.

Bijzonderheden

Dieetpreparaten betrokken bij een andere (zorg)aanbieder dan de MGD, Linde Homecare, Mediq Tefa, apotheker of apotheekhoudend huisarts zijn uitgesloten van vergoeding. Voor sondevoeding kan de deelnemer alleen terecht bij Linde Homecare of Mediq Tefa. Dieetproducten zijn ook uitgesloten van vergoeding. 4.8.3.