Home
Vergoeding erfelijkheidsonderzoek ziektekostenverzekering SZVK

De kosten van centrale (referentie-) diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden bloeden beenmergpreparaten verleend door een centrum voor erfelijkheidsadvies, na verwijzing door huisarts of medisch-specialist, worden vergoed. Erfelijkheidsonderzoek dient plaats te vinden in een centrum voor erfelijkheidsonderzoek of een ziekenhuis.

De zorg omvat: het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek, de erfelijkheidsadvisering en de met deze zorg verband houdende psychosociale begeleiding. Indien noodzakelijk voor het advies aan een deelnemer kan tevens onderzoek plaatsvinden bij andere personen dan de deelnemer; aan hen kan dan eveneens advisering plaatsvinden. De kosten van laatstgenoemde onderzoeken komen voor rekening (van de verzekeraars) van de onderzochte andere personen.