Home
Vergoeding fysiotherapie oefentherapie ziektekostenverzekering SZVK

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist ontvangt u een vergoeding van de kosten van fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Vergoed wordt het door de maatschappij met de zorgaanbieder overeengekomen tarief. Als de maatschappij geen tarief met de zorgaanbieder is overeengekomen, wordt een vergoeding verleend conform de 'Lijst maximale vergoedingen fysiotherapie SZVK' of 'de Lijst maximale vergoedingen oefentherapie SZVK' zie Brochures en Formulieren.

N.B.: Alternatieve bewegingstherapieën zijn gedekt overeenkomstig alternatieve geneeswijzen (artikel 5.3.). Onder fysiotherapie wordt niet verstaan: haptonomie, zwangerschaps- en kraamvrouwengymnastiek, sportmassage, arbeids-en bezigheidstherapie. Individuele behandeling dan wel groepsbehandeling, die er slechts toe strekken om de conditie door middel van training te bevorderen komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.