Home
Vergoeding genees-en heelkundige zorg ziektekostenverzekering SZVK

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist ontvangt u volledige vergoeding van de kosten van hartrevalidatie.