Home
Vergoeding revalidatieprogramma Herstel en Balans ziektekostenverzekering SZVK

Hulp bij het huishouden in Nederland tot maximaal 12 uur per kalenderjaar aansluitend op een ziekenhuisopname van de deelnemer van minimaal 24 uur. Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp kan de deelnemer contactopnemen met de helpdesk 072-527 7677.
Bijzonderheden:
- De huishoudelijke hulp wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag van de deelnemer door Zorgadvies en -bemiddeling geboden bij de deelnemer thuis, tenzij de deelnemer de hulp op een later moment wil ontvangen;
- De huishoudelijk hulp start uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de ziekenhuisopname en moet gedurende een periode van maximaal 2 maaden aaneengesloten worden ingepland. De hulp wordt geleverd op het woonadres van de deelnemer, zoals dat bij de maatschappij bekend is;
- Onder huishoudelijke hulp wordt niet verstaan verpleegkundige of medisch handelen of lichamelijke verzorging.