Home
Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden in Nederland tot maximaal 12 uur per kalenderjaar aansluitend op een ziekenhuisopname van de deelnemer van minimaal één overnachting. De vergoeding bedraagt maximaal € 16 per uur. De huishoudelijke hulp wordt verzorgd door een erkende thuiszorgorganisatie of een door de maatschappij aangewezen organisatie. Een overzicht van de aangewezen organisaties is raadpleegbaar in de zorgzoeker.

Bijzonderheden:

- De deelnemer heeft recht op deze kosten tot maximaal 2 maanden na ziekenhuisopname;

- De hulp wordt geleverd op het woonadres van de deelnemer, zoals dat bij de maatschappij bekend is;

- Onder huishoudelijke hulp wordt niet verstaan verpleegkundig of medisch handelen of lichamelijke verzorging.