Home
Vergoeding mechanische beademing ziektekostenverzekering SZVK

Vergoed worden de kosten die verband houden met noodzakelijke mechanische beademing. Ook voor de hiermee verband houdende medisch-specialistische en farmaceutische zorg, verblijf, verpleging en verzorging op voorschrift van een medisch-specialist in een daartoe toegelaten beademingscentrum of de kosten in verband met de door dat beademingscentrum gebruiksklaar ter beschikking gestelde apparatuur ten huize van de deelnemer ontvangt u een vergoeding.