Home
Vergoeding orthodontie ziektekostenverzekering SZVK

Orthodontische zorg na voorafgaande machtiging wordt bij SZVK volledig vergoed, maar hierbij zijn de volgende beperkende voorwaarden van kracht:

- Voor gebitsregulatie, in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische of gnathologische behandeling, is voorafgaande machtiging vereist.
- Voor reparatie of vervanging van een beugel (F811A), herstel van retentie-apparatuur (F812A) en het plaatsen van een extra retentiebeugel per kaak (F813A): 100%. Om voor vergoeding van deze codes in aanmerking te komen is geen voorafgaande machtiging vereist.
- In afwijking van artikel 4.14.2. onder F lid 2 kan de adviserend tandarts na overleg met de commandant DTD eveneens toestemming verlenen voor 100% vergoeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde miitaire redenen noodzakelijk acht. Voor overige orthodontische behandeling geldt een vergoeding van 70%.