Home
Vergoeding PGB ziektekostenverzekering SZVK

Voor langdurige en/of intensieve verpleging en verzorging thuis kunt u onder bepaalde voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Voor deze zorg hebt u een verwijzing van de MGD nodig. De nadere voorwaarden leest u in het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK op brochures en formulieren . Er wordt onderscheid gemaakt in 3 vormen van PGB.

-       Pgb algemene verpleging en verzorging
-       Pgb intensieve kindzorg (IKZ) (deze vraagt u aan via de verzekering waar uw kind onder valt)
-       Pgb palliatieve zorg (PTZ)

Voor wie is het pgb verpleging en verzorging?
Volwassenen die langdurig verpleging of verzorging nodig hebben. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast vanwege uw handicap of een injectie komt geven. Uw zorgvraag moet aansluiten bij een of meer van de volgende voorwaarden:
- U hebt vaak (meer dan 3 maal per week) zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties;
- U hebt zorg nodig die vooraf slecht is in te plannen. Dit omdat deze nodig is op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep;
- U hebt zorg die 24-uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep;
- Er is een noodzaak voor vaste zorgverleners door de specifieke zorgverlening die u nodig hebt, of in verband met gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Zorg in natura of pgb?
U kunt natuurlijk ook verpleging en verzorging regelen zonder pgb. Dan gaat u naar een thuiszorgorganisatie  waar wij een contract mee hebben. Die regelt dan verder alles voor u. Dat heet zorg in natura. Dit zijn de verschillen:
 

ZORG IN NATURAPERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)
U kunt kiezen uit zorgverleners met wie wij een contract hebben. Deze vindt u in de Zorgzoeker (rubriek Verpleging en verzorging)U bepaalt zelf wie uw zorgverlener wordt. Dit kan ook een naaste van u zijn.
Uw zorgverlener houdt bij hoeveel zorg u nog kunt gebruiken.U moet zelf de administratie bijhouden van uw pgb.
Uw zorgverlener bepaalt in overleg met u welke zorg u krijgt.U koopt zelf uw zorg in: u sluit een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener. Ook als uw naaste de zorgverlener is. Een model zorgovereenkomst is beschikbaar.​
De zorgverlener declareert direct bij ons.U moet zelf een declaratie indienen bij ons en de nota van uw zorgverlener meesturen.
Wij betalen direct uit aan de zorgverlener.U moet zelf de zorgverlener betalen.

 

Zo vraagt u een pgb aan voor verpleging of verzorging
Een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in uw gemeente kan uw zorgbehoefte en medische indicatie vaststellen. De aanvraag van een pgb verpleging en verzorging vindt plaats door indiening van het
pgb-aanvraagformulier.  Dit pgb-aanvraagformulier bestaat uit drie delen:
(I) het verpleegkundig deel: deze moet u laten invullen door de verpleegkundige die de indicatie stelt en deze wordt door beide ondertekent;
(II) het verzekerden deel;
(III) het budgetplan wordt net als (II) het verzekerden deel door u zelf ingevuld en ondertekent.

U vindt het pgb-aanvraagformulier op onze website onder brochures en formulieren.
U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch of schriftelijk opvragen.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u vervolgens naar:

SZVK
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Uw aanvraag wordt daarna door ons beoordeeld. U ontvangt van ons een schriftelijk bericht over uw aanvraag. Als u voldoet aan de voorwaarden in het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK, krijgt u van ons een toestemmingsbrief. Hierin staat de geldigheidsduur en hoe hoog uw jaarbudget is.