Home
Vergoeding prenataal onderzoek ziektekostenverzekering SZVK
De kosten van prenataal onderzoek zonder medische indicatie worden vergoed. Onder prenataal onderzoek wordt een combinatietest verstaan: nekplooimeting en serumtest. De combinatietest dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een  zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.