Home
Vergoeding stottertherapie ziektekostenverzekering SZVK

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist ontvangt u volledige vergoeding van de kosten van stottertherapie in een daartoe door de bevoegde overheidsinstantie als zodanig toegelaten instituut.