Home

Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel

Vergoeding verblijf in een herstellingsoord zorghotel ziektekostenverzekering SZVK

Indien er sprake is van in medisch opzicht bijzondere omstandigheden, ontvangt u een vergoeding voor een periode van maximaal zes weken van de kosten van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel:

a. Aansluitend op het ontslag van de deelnemer uit een ziekenhuis of behandeling in een zelfstandig behandelcentrum als de behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum helemaal zijn afgerond;
b. Als de mantelzorger van de deelnemer overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is;
c. Als de deelnemer wil herstellen van (mentale) overbelasting of ‘burnout’.

Vergoeding vindt alleen plaats voor zover de kosten niet voor rekening van de Wmo en/of Wlz komen. De in medisch opzicht bijzondere omstandigheden dienen door huisarts of medisch-specialist aannemelijk te worden gemaakt. Vergoeding vindt plaats, wanneer het verblijf betreft in een herstellingsoord of zorghotel voorkomend op de door de maatschappij gehanteerde lijst van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van SZVK via telefoonnummer: (072) 527 76 77.