Home
Vergoeding verpleging en verzorging ziektekostenverzekering SZVK

Aanspraak op verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden zonder dat deze gepaard gaat met verblijf in een instelling. De zorg houdt verband met de behoefte aan geneeskundige zorg zoals omschreven in artikel 2.4 Besluit zorgverzekering of een hoog risico daarop. De indicatie voor de verpleging en verzorging wordt gesteld door de verpleegkundige, niveau 5. De verpleegkundige stelt in overleg met de deelnemer een zorgplan op dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep Verpleging & Verzorging Nederland.

Er is een verwijzing noodzakelijk van een medisch-specialist voor medisch-specialistische verpleging thuis. De zorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch-specialist.