Home

Verzekering

Ziektekostenverzekering SZVK

De SZVK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat namens Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. Militairen zijn verplicht verzekerd bij SZVK.

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket. Deze verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding meldt Defensie u voor deze verzekering aan bij het administratiekantoor (Univé). U ontvangt daarvoor een Bewijs van Inschrijving. De verschuldigde premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw salaris.