Verzekering

De SZVK is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), die namens Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. Militairen zijn verplicht verzekerd bij SZVK.

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket, zoals is opgenomen in de Verzekeringsvoorwaarden. Deze verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding wordt u door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij de SZVK. U ontvangt na de aanmelding een Bewijs van Inschrijving. De verschuldigde premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw salaris.

Aanvullende documenten:

Hebt u vragen over de verzekering van SZVK? Neem dan contact met ons op.