SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Afwijkende regelingen vergoedingen buitenland

Hieronder vindt u een overzicht van de afwijkende regelingen met betrekking tot de vergoeding van niet-spoedeisende zorg in het buitenland.

Woonachtig in Nederland

U woont in Nederland, maar u wilt voor voorzienbare zorg behandeld worden in het buitenland.

Poliklinische zorg

Verwijzing van uw MGD nodig: Ja
Machtiging aanvragen?: Nee, met uitzondering van bijzondere poliklinische behandelingen zoals bijvoorbeeld fertiliteitsbehandelingen.
Vergoeding: Ja, maar let op: maximaal de in Nederland geldende tarieven.

Ziekenhuisopname

Verwijzing van uw MGD nodig: Ja
Machtiging aanvragen?: Ja
U kunt hiervoor een uitgebreid behandelplan van de behandelend arts in het buitenland en een kostenopgaaf verzenden naar:

Postadres

SZVK
Postbus 440
3100 AK Schiedam

Weet u niet zeker of uw behandeling vergoed wordt en of u hiervoor toestemming moet vragen? Neemt u dan vooraf contact op met de klantenservice.

Geplaatst in een ander land dan Nederland

U woont in het land waar u geplaatst bent, maar u wilt voor voorzienbare zorg behandeld worden in een ander land.

Van woonland naar Nederland

Machtiging aanvragen?: Nee
De zorg in Nederland wordt vergoed. Let op: de reis en verblijfkosten moeten apart aangevraagd worden.

Van woonland naar buitenland

Poliklinische zorg

Verwijzing van uw militaire arts of burgerarts nodig: Ja
Machtiging aanvragen?: Nee, met uitzondering van bijzondere poliklinische behandelingen zoals bijvoorbeeld fertiliteitsbehandelingen.
Vergoeding: Ja, maximaal de in Nederland geldende tarieven.

Ziekenhuisopname

Verwijzing van uw militaire arts of burgerarts nodig: Ja
Machtiging aanvragen?: Ja
U kunt hiervoor een uitgebreid behandelplan van de behandelend arts in het buitenland en een kostenopgaaf verzenden naar:

Postadres

SZVK
Postbus 440
3100 AK Schiedam

Zorg buiten de EU

Indien u - op eigen initiatief - hulp zoekt buiten de EU en dit niet het land is waar u bent gevestigd of geplaatst en er bovendien geen sprake is van spoedeisende hulp, is vergoeding van de kosten niet mogelijk.

Wanneer de contactpersoon buitenland inschakelen?

Ziekenhuiszorg

Bij ziekenhuisopname en voor het regelen van een garantieverklaring van verzekering voor het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de contactpersonen buitenland. Voor zorginhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de klantenservice SZVK. De klantenservice is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 0270 700.

Bent u geplaatst of gevestigd in Caribisch gebied? Dan is daar een militaire arts van de MGD (Militair Geneeskundige Dienst) aanwezig waarmee u contact op kunt nemen.

Kraamzorg in het land van plaatsing

U kunt contact opnemen met de klantenservice. Er zijn namelijk ook kraamzorgbureau ‘s voor kraamzorg in het buitenland. De kosten worden dan volgens de algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK vergoed.

Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijfkosten van de kraamhulp in het buitenland worden niet vergoed.

Kraampakket

U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice.

Hoe kunt u uw ziektekosten declareren?

1. Via de contactpersoon buitenland.
2. Via DIDO: Hebt u ziektekosten gemaakt en hebt u deze kosten zelf betaald? Dan kunt u deze kosten declareren via DIDO.
3. Opsturen naar SZVK:

Postadres

SZVK
Postbus 440
3100 AK Schiedam

Naar boven