SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Over SZVK

De SZVK heeft de regie van de ziektekostenverzekering in handen. Wij doen voorstellen voor het vaststellen van de inhoud van het pakket en de hoogte van de premie. De SZVK is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), die in opdracht van de Minister van Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. 

Het bestuur

De SZVK is opgericht op 1 januari 1995 en heeft een bestuur. Dit bestuur is paritair samengesteld. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de werkgever (benoemd door het ministerie van Defensie) en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel) zitting hebben. Dit waarborgt een evenwichtige belangenbehartiging.

Het bestuur SZVK bestaat uit de volgende personen:

Namens de Centrales van Overheidspersoneel:

  • Mevrouw P. de Casparis, AFMP;
  • De heer J.C.H. Kessen, CMHF.
  • De heer H.J. Kleian, CCOOP;
  • Mevrouw J.G. de Werker-Bekx, AC;

Namens de Minister van defensie:

  • Dhr. drs. G.W.M. Beltman (penningmeester);
  • SBN b.d. H.J. Itzig Heine;
  • Lgen b.d. J.G.A. Leijh, voorzitter;
  • Genmaj b.d. Tieland, secretaris.
Naar boven