SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Zorg buiten Nederland

Ontvangt u zorg buiten Nederland? Dan gelden er bepaalde regels rondom de vergoeding in het buitenland.

Zorg in een andere lidstaat van de EU

Als u - op eigen initiatief - hulp zoekt in een andere lidstaat van de Europese Unie bedraagt de vergoeding maximaal 100% van het Nederlandse tarief. U loopt hierdoor de kans dat u geconfronteerd wordt met hoge bijbetalingen. Voor deze hulp heeft de militair toestemming van de MGD nodig. De SZVK adviseert u om vooraf contact op te nemen met de SZVK-klantenservice over de vergoedingsmogelijkheden. Alvorens u contact opneemt met de klantenservice is het raadzaam om vooraf bij de buitenlandse zorgaanbieder een schriftelijke offerte te vragen.

Zorg buiten de EU

Indien u - op eigen initiatief - hulp zoekt buiten de EU en dit niet het land is waar u bent gevestigd of geplaatst en er bovendien geen sprake is van spoedeisende hulp, is vergoeding van de kosten niet mogelijk.

Vestiging/Plaatsing buiten Nederland

Als u bent gevestigd of geplaatst buiten Nederland en u geeft de voorkeur aan een behandeling in Nederland, dan levert dit geen problemen op ten aanzien van de vergoeding. De reiskosten blijven echter voor uw eigen rekening.

Zorg in ander land op eigen initiatief

Indien u zich op eigen initiatief voor geneeskundige behandeling en verzorging wendt tot een zorgaanbieder in een ander EU-/EER-of verdragsland dan Nederland, het land van vestiging of plaatsing, bedraagt de vergoeding van de kosten ten hoogste 100% van de kosten, indien de zorg in Nederland zou zijn verricht en krachtens de dekking van het pakket Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) zou zijn vergoed.

De kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance, taxi of auto worden in dat geval vergoed tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat zou zijn vergoed aan kosten van vervoer tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde plaats waar de zorg zou kunnen worden verleend.

European Health Insurance Card (EHIC)

Als actief dienende militair hebt u geen recht op de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de basisverzekering (Zvw). U bent niet verzekerd via de basisverzekering maar verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland. Verwacht u grote kosten (bijv. ziekenhuisopname), dan is het belangrijk om de SZVK Alarmservice (tel. (+31)88-0270 750) in te schakelen. Dit telefoonnummer staat ook op uw SZVK-pas vermeld.

Naar boven