Vestiging buiten Nederland

Bent u gevestigd buiten Nederland? Dan gelden er bepaalde regels rondom vergoedingen van zorg in het buitenland.

Bij vestiging buiten Nederland blijft de SZVK-verzekering van kracht. U bent Wlz-verzekerd als u in het buitenland geplaatst bent. Dit geldt ook voor uw gezinsleden als die daar met toestemming van de minister van Defensie verblijven. Als u zich met het gezin buiten Nederland vestigt zonder toestemming van de minister, zijn uw gezinsleden niet Wlz-verzekerd.

Bent u gevestigd of geplaatst buiten Nederland en geeft u de voorkeur aan een behandeling in Nederland? Dan levert dit geen problemen op ten aanzien van de vergoeding. De reiskosten blijven wel voor uw eigen rekening.