SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Hulp bij betaalproblemen

Bekijk op deze pagina alle informatie over betalen en wat u moet doen bij een betalingsachterstand.

Hulp bij betalen

Heeft u financiële vragen of problemen en lukt het niet om die zelf op te lossen? Defensie kan en wil u helpen om uw geldzaken weer op orde te krijgen. Voor algemene vragen over geldzaken zoals pensioen, belasting, arbeidsongeschiktheid, scheiden, wonen, schulden of andere financiële zaken worden aan militairen en burgers een aantal hulpmiddelen aangeboden. Deze kunnen u helpen naar een schuldenvrije toekomst. Kijk hiervoor op de website van Geldfit

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

www.burgerpersoneelsfonds.nl

U als militair kunt terecht bij de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW). Naast het geven van advies, begeleiden en voor u bemiddelen, kan BMW ook een beroep doen op de militaire fondsen. De doelstelling van deze fondsen is het bevorderen van steun aan behoeftige militairen. Zij maken een afweging hoe ze u kunnen helpen. BMW is te benaderen via het BMW-loket. Bel hiervoor naar 088-9505010. U kunt ook een mail sturen naar BMWloket@mindef.nl.

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijg je via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Het Veteraneninstituut biedt allerlei diensten, ondersteuning en zorg aan, waaronder ook materiële hulp. Kijk voor meer informatie op de website van het Veteranenloket – Nederlands Veteraneninstituut.

Veelgestelde vragen

Het kan voorkomen dat financiële vragen of problemen heeft. Lukt het niet om die zelf op te lossen? Defensie helpt graag om grotere problemen te voorkomen. Op de pagina over hulp bij betaalproblemen leest u wat de mogelijkheden zijn.

Het komt incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte ziektekostenverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.

Als de zorg door de verzekeringsvoorwaarden is gedekt, kunt u de factuur opsturen naar de SZVK. De rekening wordt dan betaald. Indien er nog geen verwijskaart was verstrekt, dient u deze alsnog bij uw onderdeelsarts en/of militaire tandarts aan te vragen. U moet wel kunnen aangeven waarom u de zorg buiten de militaire geneeskundige dienst hebt afgenomen.

Naar boven