Premie

Voor het berekenen van de premie wordt gekeken naar de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling voor het jaar waarin de premie wordt betaald. 

Premie 2022

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2022 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2022. De premie bedraagt 7,60% van de bruto bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend over maximaal € 3.287 per maand. Van voornoemde 7,60% wordt 2,85% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaald de overige 4,75%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Premie 2021

De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2021 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2021. De premie bedraagt 7,40% van de bruto bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend over maximaal € 3.287 per maand. Van voornoemde 7,40% wordt 2,75% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaald de overige 4,65%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.