Voor wie?

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket. Deze verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding wordt u door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij het administratiekantoor. U ontvangt daarvoor een Bewijs van Inschrijving. De verschuldigde premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw salaris.

Keuze van zorgaanbieder

U bent verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD). Is het niet mogelijk om hulp te zoeken bij de MGD? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden terecht bij civiele zorgaanbieders.
Lees hier meer over deze voorwaarden of bekijk de civiele zorgaanbieder via de Zorgzoeker.

Nevenwerkzaamheden

U bent uitgezonderd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook tijdens nevenwerkzaamheden in uw vrije tijd. Dit betekent dat u over uitbetaalde nevenwerkzaamheden geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bent verschuldigd.
Wel moet u bij indiensttreding bij die werkgever bekendmaken dat u militair bent en om die reden geen inkomensafhankelijke bijdrage hoeft te betalen. Mocht de werkgever daarmee onbekend te zijn, dan kunt u hem doorverwijzen naar de website van de Belastingdienst voor werkgevers. Wanneer door de werkgever bij vergissing toch de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is ingehouden, dient daarover contact te worden opgenomen met de Belastingdienst.