SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Reservist

Op deze pagina vindt u informatie rondom uw ziektekostenverzekering.

Medische zorg als reservist tijdens werkelijke dienst

Als reservist bent u niet verzekerd bij SZVK en u betaalt dus ook geen SZVK premie.

U krijgt in een periode waarin u in werkelijke dienst bent gezondheidszorg door of vanwege de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD) van Defensie. U dient zich tijdens werkelijke dienst dan ook primair te wenden tot de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD) van Defensie en indien nodig zal de militair arts een verwijzing geven voor civiele zorg.

Zonder verwijzing van een militair arts heeft u voor zorg in de periode dat u in werkelijke dienst was geen recht op vergoeding van een civiele zorgaanbieder.

Reservistenregeling

Rekeningen van civiele zorgaanbieders voor zorg verleend tijdens een periode waarin u in werkelijke dienst was, kunnen worden aangeboden aan de SZVK. Maak hiervoor gebruik van het reservisten declaratieformulier  en stuur deze met de nota en de verwijzing van de militair arts naar:

Postadres

SZVK
Postbus 440
3100 AK Schiedam

Bij het indienen van de rekening is het van belang dat uw naam en het People Soft nummer duidelijk zijn vermeld. De SZVK verifieert bij het DCHR of u ten tijde van de behandeling of de eventuele verwijzing door de militaire arts naar de civiele zorgaanbieder in werkelijke dienst was. Zorg dat de verwijzing wordt meegestuurd. De SZVK zorgt vervolgens voor de betaling.

Eigen Risico

Indien uw zorgverlener rechtstreeks bij uw civiele zorgverzekeraar declareert en u ontvangt een nota voor uw eigen risico dan kunt u, indien de geneeskundige kosten zijn gemaakt op een dag dat u reservist was, deze kosten indienen bij de SZVK.

Onder behandeling

Indien een behandeling reeds is gestart door de MGD tijdens de periode in werkelijke dienst, kan deze gedurende dertig dagen worden voortgezet voor uit- en nabehandeling. Als geen sprake is van een ziekte of gebrek, veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst, valt u daarna terug op de civiele zorgaanbieder en de civiele zorgverzekeraar.

Vergoeding geneeskundige kosten

De reservist, die niet in werkelijke dienst verblijft en die een ziekte of een gebrek heeft, veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst, heeft aanspraak op vergoeding van de geneeskundige kosten die voor zijn of haar rekening blijven. Voor de geneeskundige verzorging wendt u zich in eerste instantie tot een civiele zorgaanbieder en declareert u uw kosten bij de eigen zorgverzekeraar. Defensie vergoedt eventuele resterende kosten op basis van dezelfde aanspraken als die van de beroepsmilitair. Dit is ook van toepassing op militairen (“gemilitariseerde” burgers) met een tijdelijke aanstelling op grond van artikel 11 van het AMAR. De enige uitzondering blijft het in het buitenland lokaal geworven personeel.

Naar boven