De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

De AVG bevat:

  • Regels over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens die zij beheren en verwerken
  • Rechten die eenieder heeft over zijn eigen persoonsgegevens
  • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens (AP))

In de AVG is ruimte overgelaten voor landen om specifieke regels af te spreken omtrent een aantal onderwerpen. Deze specifieke regels zijn in Nederland vastgelegd in de Uitvoeringswet AVG.

Defensie heeft de ministeriële regeling Wbp defensie vervangen door twee ministeriële regelingen.

De regeling AVG Defensie geeft regels over de uitvoering van de AVG binnen Defensie en in het verlengde daarvan de SZVK.

De regeling Gegevensbescherming militaire operaties regelt op basis van de Uitvoeringswet AVG de positie van Defensie in geval van militaire operaties.