SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Bevolkingsonderzoek


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft uitvoering aan een aantal bevolkingsonderzoeken waar Nederlanders voor worden uitgenodigd. Ook militairen worden hiervoor uitgenodigd, mits in Nederland woonachtig.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Bevolkingsonderzoeken zijn kosteloos. Reiskosten voor een bevolkingsonderzoek en eventueel vervolgonderzoek kunnen worden gedeclareerd in DIDO.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

 

Vergoedingseisen

Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar krijgen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit bevolkingsonderzoek (BVO) bestaat uit een uitstrijkje via de militair arts of militair verpleegkundige. Ook is het mogelijk deel te nemen met de zelfafnametest welke direct na uitnodiging is aan te vragen.

Vervolgonderzoek gynaecoloog

Als er afwijkende cellen zijn gevonden, dan wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog. U kunt voor het vervolgonderzoek baarmoederhalskanker niet terecht bij het Centraal Militair Hospitaal (CMH). U hebt geen verwijzing nodig van de militair arts. De SZVK vergoedt het vervolgonderzoek baarmoederhalskanker volledig. De SZVK kent geen eigen risico.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

Vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar worden iedere 2 jaar uitgenodigd voor het BVO borstkanker. Dit BVO bestaat uit het maken van borstfoto's.

Vervolgonderzoek borstkanker

Geven de borstfoto’s niet genoeg informatie om tot een goede beoordeling te komen of is er op uw borstfoto een afwijking gezien, dan wordt u voor verder onderzoek naar een ziekenhuis verwezen. U kunt voor het vervolgonderzoek borstkanker terecht bij het CMH, dit is echter niet verplicht. U hebt u geen verwijzing nodig van de militair arts indien u zich tot een civiel ziekenhuis wendt. De SZVK vergoedt het vervolgonderzoek baarmoederhalskanker volledig. De SZVK kent geen eigen risico.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

De kosten van de in Nederland gangbare bevolkingsonderzoeken en vaccinaties komen onder dezelfde voorwaarden als in Nederland voor vergoeding in aanmerking.

Iedere Nederlander vanaf de leeftijd vanaf 55 jaar kan worden aangeschreven voor het Bevolkingsonderzoek (BVO) darmkanker. Bij dit BVO neemt u zelf een ontlastingstest af en stuurt deze op naar een aangewezen laboratorium.

Vervolgonderzoek darmkanker

Indien bij het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting wordt gevonden wordt u uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. U kunt voor het vervolgonderzoek darmkanker niet terecht bij het CMH. In de uitnodiging is een beschikbaar ziekenhuis geselecteerd dat op korte termijn het onderzoek kan uitvoeren. U heeft geen verwijzing nodig van de militair arts. De SZVK vergoedt het vervolgonderzoek darmkanker volledig. De SZVK kent geen eigen risico.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven