Maatschoenen


Orthopedische schoenen worden vaak op maat gemaakt, bijvoorbeeld omdat de benen van de patiënt verschillende lengtes hebben.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U krijgt volledige vergoeding van de eigen bijdrage voor de maatschoenen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De maatschoenen dienen geleverd te zijn door of vanwege Orthopedie Techniek Aardenburg van het Militair Revalidatie Centrum.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we u naar Reglement Hulpmiddelen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.