SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Protheses en stompverzorgingsmiddelen


Prothesen zijn hulpmiddelen die extern worden aangebracht om afwezige of afwijkende ledematen geheel of gedeeltelijk te vervangen en/of de functie van een ontbrekend lichaamsdeel over te nemen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Verschillende protheses worden vergoed waaronder prothesen voor de ledematen (arm, hand, been en voet) inclusief schouder, heup en bekken. U ontvangt een volledige vergoeding van de volgende drie knieprothesen: de algemene prothese, de badprothese en de sportprothese.

Bij de verzorging van prothesen horen de stompverzorgingsmiddelen. Ook deze middelen worden volledig vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Prothesen mogen alleen geleverd worden door Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA), onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum.

Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier.

De te verstrekken hulpmiddelen dienen noodzakelijk, doelmatig en niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd te zijn, een en ander ter beoordeling van de SZVK.

De volledige voorwaarden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven